Uriks.no

Leger Uten Grenser bruker kunstig intelligens for å bekjempe antibiotikaresistens

URIKS.NO Google har tildelt Leger Uten Grenser over 11 million kroner for å utvikle en ny helse-app som skal hjelpe med å diagnostisere antibiotikaresistens, en av verdens største helseutfordringer.

Av: Tina Harbakk
tina@uriks.no

 – Leger Uten Grensers nye app skal gjøre det lettere for
ikke-eksperter å bestemme nivået på antibiotikaresistens hos
pasienter i lavinntektsområder. Dette er viktig for å kunne gi riktig
behandling og begrense unødvendig bruk av antibiotika, sier lege og
president i Leger Uten Grenser, Karine Nordstrand.

 Antibiotikaresistens forventes å være den vanligste globale
dødsårsaken om 50 år, og forekomsten er økende verden over.

 Noe av grunnen er at det er vanskelig å avdekke antibiotikaresistens i
områder uten kapasitet eller gode nok laboratorier til å tolke
testene.

– Laboratoriet mottar blodprøver, urin, benvev og spinalvæske. Vi analyserer prøvene, tester deres resistans mot antibiotika så deler vi prøvene med leger som følger saken. Labtekniker Emad Saif (LUG).
Foto: Ehab Zawati.


 KUNSTIG INTELLIGENS

 – Den nye appen benytter seg av kunstig intelligens og skal kunne
brukes offline, noe som vil gjøre den svært anvendelig i
avsidesliggende områder uten dekning, forklarer Nordstrand.

 Selv helsearbeidere som ikke er eksperter på antibiotikaresistens skal
kunne analysere prøver på smarttelefoner og tablets, slik at de
deretter kan gi riktig behandling.

 Leger Uten Grensers app kan i tillegg bli brukt til å samle inn viktig
data og dermed bidra til å bedre kunnskapen om forekomst av resistens,
samt overvåke situasjonen i verden.

Laboratorietesting på på MSF-sykehus i Aden, Jemen. Foto: Ehab Zawati.

Mesteparten av tilfellene som kommer inn til sykehuset er krigsskadde, ofte med åpne sår. Etter operasjonene får de den nødvendige medisinen og hvis legene ikke observerer bedring, sendes prøver til laboratoriet for å undersøkes om de har antibiotika bakterie. Labteknikere analyserer prøvene for å identifisere de antibiotikaresistente bakteriene blant andre typer bakterier, på denne måten kan de velge den beste medisinen som hjelper i behandlingsprosessen.

Alle de infiserte pasientene sendes til isolsjonsavdelingen for å forhindre spredning av smitte.

 STARTER I MIDTØSTEN

 Antibiotikaresistens er særlig utbredt i Midtøsten. I Leger Uten
Grensers prosjekter har pasientene ofte svært alvorlige infeksjoner med
resistente bakterier, hovedsakelig relatert til skader som følge av
konfliktene i regionen. I tillegg er antibiotika lett tilgjengelig og
selges gjerne over disk, og gal bruk av antibiotika er et stort problem.

 Den nye appen, som har fått navnet ASTapp, vil bli testet i Leger Uten
Grensers feltlaboratorier, først i Jordan mot slutten av 2019.

 Etter starten i Amman, vil Leger Uten Grenser teste appen videre i
Jemen, Liberia, Mali, Haiti og Den sentralafrikanske republikk.

En MSF-sykepleier tar blodprøve av en pasient i MSF-klinikken i Raniganj Primary Health Centre, West Bengal. Foto: Leger Uten Grenser.