Uriks.no

Knabber fra bistandsbudsjettet

URIKS.NO: Regjeringen foreslår å kutte i støtten til bekjempelse av sult for å dekke økte kostnader til asylsøkerne i Norge.

Dette går frem i forslag til revidert nasjonalbudsjett denne uken.

Det er for å dekke økte asylkostnader at regjeringen nå tar penger fra bistandsbudsjettet. 112 millioner kroner derfra skal istedenfor dekke kostnadene knyttet til flyktningankomster i Norge.

Siv Jensen og en samlet regjering ønsker å ta 112 millioner fra bekjempelse av sult-posten og bruke dem på flyktningankomster i Norge. Foto: Rune Kongsro

Caritas Norge synes dette er trist. Bistandsorganisasjonen mener regjeringen bør kunne finne rom til å løse begge oppgavene uten reduksjoner.


– Som et av verdens rikeste land bør staten Norge unngå å kutte i bistanden til noen av verdens fattigste land, selv om antallet flyktninger til Norge øker, sier generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg.

Samlet foreslår regjeringen å kutte i posten for matsikkerhet, et av Caritas Norges viktigste satsningsområder. I praksis betyr dette at totalt 9 millioner færre kroner kan brukes i land som DR Kongo og Uganda der klimaet gjør matproduksjon vanskeligere.


– I en tid med klimaendringer som forverrer forholdene for de aller fattigste er arbeidet for økt matsikkerhet og bekjempelse av sult noe av det viktigste som finnes. Derfor synes vi det er trist at regjeringen velger å kutte i akkurat denne posten, sier Skretteberg.