Uriks.no

JAN EGELAND: – Rystende oppvekker

URIKS.NO: 41,3 millioner mennesker er på internflukt på jorden vår. Det fastslår Flyktninghjelpen i dagsfersk rapport.


URIKS.NO: Disse oppskakende tallene inkluderer folk på flukt i eget land på grunn av vold, konflikt og ekstremvær!

Jan Egeland, generalsekretær i Flytninghjelpen, er rystet.


– Funnene i denne rapporten må fungere som en rystende oppvekker for verdens ledere. Ineffektiv nasjonal styring og utilstrekkelig internasjonalt diplomati har gjort at millioner av mennesker som er på flukt fra sine hjem blir sviktet. Fordi de ikke har krysset en landegrense, får de skammelig lite global oppmerksomhet. JAN EGELAND.

I forbindelse med lansering av denne nye rapporten fra Flyktninghjelpen, publiserer organisasjonen også en rekke bilder til fri bruk for pressen. Og som vi vet, taler ofte bilder for seg selv. Og sier mer enn noen ord kan gjøre. Her er det barn fra Syria som er internt fordrevet og nylig har fått gjenoppta skolegang i flotte omgivelser. (Unnskyld ironien, red.anm.).

Så tar vi en rask tur til Somalia og Afghanistan og ser på leirforholdene der. Først Somalia.

Så til Afghanistan. Vi snakker fortsatt kun om internt fordrevne. Mennesker som er på flukt i eget land.

Ikke rart Jan Egeland er både sjokkert over situasjonen, tilstandene og manglende verdensengasjement for INTERNT FORDREVNE. Han bønnfaller nok en gang.


– Alle mennesker som er tvunget på flukt har rett på beskyttelse og det internasjonale samfunnet har en plikt til å sørge for dette. Nå. JAN EGELAND.

Alle foto: Flytninghjelpen/NRC.
Global rapport fra Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC) 10.05.2019. Tallene gjelder verdens internt fordrevne ved utgangen av 2018. Og viser en økning på rundt 1 million fra utgangen av 2017.

,