Uriks.no

Fem ting du bør vite om TV-aksjonen 2019

URIKS.NO: 400.000 kvinner, ni land, tre prioriterte områder. Dette vil CARE Norge oppnå med TV-aksjonen i 2019.

Minst 400.000 kvinner

Med midlene fra TV-aksjonen har CARE beregnet at de kan nå ut til minst 400.000 kvinner i noen av verdens mest sårbare områder med sine programmer.

Gjennom de 400.000 kvinnene de har direkte kontakt med kan de nå ut til mer enn 1.500.000 mennesker, i følge Care. Det er dokumentert gang på gang at kvinner som får hjelp også hjelper sine familier, hevder Care.

Ni land

Midlene fra TV-aksjonen skal gå til programmer i Mali, Rwanda, Niger, Myanmar, Den demokratiske republikken Kongo, Afghanistan, Burundi, Jordan og Palestina.

Tre prioriterte områder

Det overordnede målet er å gi kvinner muligheten til å stå på egne ben og bestemme over sitt eget liv. For å oppnå dette har den norske bistandsorganisasjonen prioritert tre områder:

  • Økonomisk frihet: hennes penger, hennes muligheter
  • Å eie sin egen kropp: hennes kropp, hennes valg
  • Å ha en stemme som betyr noe: hennes drømmer, hennes stemme

Hvorfor kvinner?

I store deler av verden opplever kvinner en hverdag fylt av fattigdom, sult, urettferdighet, mangel på penger, likestilling, utdanning og mulighet til å bestemme selv. Kvinner rammes hardere av fattigdom, har færre muligheter, tjener mindre og eier sjeldnere land enn menn.

I utviklingsland er bare 10-12 prosent av landeiere kvinner. 104 land har fremdeles lover som forbyr kvinner å ta enkelte jobber. Hver dag dør 800 kvinner i forbindelse med graviditet eller fødsel.

CARE jobber med de underliggende grunnene til fattigdom, og ønsker å investere i de som har minst.

-Det er en god investering å jobbe med kvinner, fordi kvinner skaper endring. Vi klarer ikke bekjempe fattigdom hvis halve befolkningen holdes utenfor, hevder organisasjonen.


Medlemmer av en spare- og lånegruppe i landsbyen Kadagam i Niger. Spare- og lånegrupper er CAREs viktigste verktøy for å bekjempe fattigdom. Den første gruppen ble opprettet i dette området i 1991, og Niger er ett av landene neste års TV-aksjon vil fokusere på. Foto: Nerida Williams/CARE.

Hva er TV-aksjonen?

TV-aksjonen er en innsamlingsaksjon som har blitt arrangert siden 1974 av NRK i samarbeid med utvalgte organisasjoner. I 2018 var det Kirkens Bymisjon som hadde TV-aksjonen.

I løpet av et par timer på aksjonsdagen skal rundt 100.000 bøssebærere gå fra dør til dør og besøke i overkant av to millioner husstander. Det gis også gaver fra bedrifter og privatpersoner direkte til innsamlingen, og på selve dagen gjennomfører NRK en stor TV-sending om årets aksjon.